AKTOGEN Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Köldökzsinórvér-eredetű pluripotens őssejtbank technológia kifejlesztése és biobank megalapítása

 A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 308 546 274.-Ft

A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: 60,54 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-2.1.1-15-2015-00369

Projekt bemutatása:

​ GINOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Kedvezményezett: ​AKTOGEN Hungary Kft.6000 Kecskemét, Bánáti utca 7.

A projekt kivitelezésének ideje: 2016.09.30-2019.03.31

A projekt összköltsége: ​509 627 275- Ft (ebből támogatás: 308 546 274 – Ft)​

PROJEKT LEÍRÁSA: ​

A tervezett K+F program jelentős eredményeket ígér az egészségipar, azon belül is az orvosi biotechnológia területén. Az elvégzett munka eredményeként hatékony és olcsó, validált technológia jön létre kis mennyiségű köldökzsinórvérből (KZSV) létrehozható humán iPS sejtek előállítására. A környezettel még nem találkozott, immunológiailag naiv KZSV sejtekből készíthető emberi pluripotens őssejtek gyógyszerfejlesztéshez, toxikológiai vizsgálatokhoz, valamint az ígéretesen fejlődő helyreállító orvosi tevékenységhez fontos alapot szolgáltatnak. Ugyancsak fontos lépés a KZSV-iPS sejtekből létrehozható neurális progenitorok, illetve differenciált idegsejtek létrehozása, valamint az iPS sejt készítésre bizonyítottan alkalmas KZSV mintákból létrehozható biobank elindítása.
Mind a kidolgozott technológiák, mind a létrejött sejtkészítmények nemzetközi szinten is jelentős szakmai és üzleti értéket képviselnek.